kap 6 %a7 6a
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Rätt att jobba 50 %?
kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring. För en arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett barn i avsikt a 62:381) om allmän försäkring. För en arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett barn i avsikt att adoptera ...

Jag är 17 år och jag vill ha ett jobb.
kap. 7 § föräldrabalkenfår inte bedriva försäljning av alkoholdrycker. Lag ( 1999:1001)." www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941738.h 6 år!!,Tjaa, praktik skulle ju sitta fint kanske... Men annars måste jag som så många andra säga att studier... när du "ändå ...

Ngn här inne som kan något om arbetsrätt/praktikplats?
kap. 2 § första stycket och 3 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Lag (1994:98). Rubrik gm SFS 1994:98, ikraft 1994-07-01 Ändrad gm 60). Lag (1994:98). Rubrik gm SFS 1994:98, ikraft 1994-07-01 Ändrad gm SFS 1994:98, ikraft 1994-07-01,En arbetsgivare behöver ...

Socionomtråden del 3
kappomsorgen). Det känns jättebra. Hoppas att det håller i sig ett tag.,Jag har mkt att göra nu, men det är helt okey, har koll 6:51:45 följande:Nu är min tjänst ute inför min f-ledighet Känns så bra!Grattis! Jag har ju skyldighet att söka jobb över hel ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!