föräldrapenning
0 1 2 3 4 5 6 7
 
*Hej!Tänkte börja på arbetspraktik
föräldrapenning? Min nuvarande SGI (föräldrapenning) är beräknad på en tidigare anställning jag haft och jag undrar nu ifall den kan komma att minskas/ändras om jag börjar på arbetspraktik och får aktivitetsstöd under fem månader före barnents födelse?,nej... a-kas ...

begära föräldrapenning från jobbet men ej ta ut från förs.
Har upptäckt att vissa hävdar att begär man tillfällig föräldrapenning från jobbet, bara för att man ska kunna få vara ledig och de ej ska kunna neka en. Så säger vissa att man måste ta ut pengar från försäkringskassan också och att man ej får gå hemma utan pengar ...

har man rätt att gå ner i tid efter FL?
föräldrapenning, för tid därefter (hel ledighet med eller utan föräldrapenning, 5 §). 3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel medan föräldern har tre fjärdedels, halv, en fjä ...

Arbeta under föräldrarledighet??
föräldrapenning (fp) i efterhand, alltid på söndagskvällen (via nätet) när jag vet hur mycket jag jobbat just den veckan. jag tar full tid, men vissa veckor kanske jag jobbar 45 timmar, så då tar jag ingen föräldrapenning den veckan. och en annan vecka kanske jag b ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!