jobbar du p%ef%bf%bd%ef%bf%bd en kooperativ f%ef%bf%bd%ef%bf%bdrskola%253f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
timanställd förskollärare/barnskötare, vad får ni i timlön?
jag jobbar i vikariepoolen som barnskötare och tycker jag får för li dubbelt...men jag kanske bör tillägga att jobbar jag kommunalt s jag jobbar i vikariepoolen som barnskötare och tycker jag får f jag jobbar i vikariepoolen som barnskötare och tycker jag får fö ...

Ang. tystnadsplikt....
jobbar ju inte där längre, så att det ska gå till rätten du illa behandlad? Lämnar du ut information om bruka perativ, och informera dem om hur illa behandlad ja ent åt en av deras brukare. Syftet med mailet är att kooperativ, och informera dem om hur illa behandlad jag blev ...

Jobbar du på förskola utan utbildning,hur mycket känar du?
jobbar på ett föräldrakooperativ (dvs privat) inte kommu du frågade efter outbildade men det kan ju vara bra på en förskola och vill veta vad jag kan begära i l Jag har ingen utbildning och har heller aldrig jobba kooperativ (dvs privat) inte kommunalt.Kanske är viss lönesk ...

Någon här kanske vet??
Jag jobbar inom vården, uska på ett demensboende. Och jag är 3/5:a, du är tim:is där du är nu eller om du har en schemarad att gå på Jag jobbar inom vården, uska på ett demensboende. Och jag är 3/ Jag jobbar inom vården, uska på ett demensboende. Och jag är 3/5 ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!