a-kassa under föräldraledighet
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Ansöka A-kassa?
Nu i juni slutar min föräldraledighet och det har då gått 112 dagar sen uppsägningsdagen (slipper då karensen). Ska skriva in mig på Arbetsförmedlingen och börja m A-kassa. Har ni några tips på hur man ska få det att börja fungera så snabbt som möjligt? Papper som s ...

Vad får man för ersättning om man inte är med i a-kassan?
Om man inte är med i en a-kassa och kommer från föräldraledighet till arbetslöshet, vad f underförstått... Jag antog att det var självklart att man skulle vända sig till nån och föräldraledighet till arbetslöshet, vad får man för ersättning då? Får man nån ersättning alls? Ja ...

Nu har jag sagt upp mig
a-kassa och så?Tacksam för alla svar jag kan få har aldrigt behövt ha a-kassan!,Säger man under föräldraledigheten, men jag tror det ska vara mer än 45 dagar innan, för att slip föräldraledigheten, men jag tror det ska vara mer än 45 dagar innan, för att slippa karens (har fö ...

Fråga om alfa-kassa
a-kassa. Har precis pluggat färdigt och ska anmäla mig på arbetsförmedlingen. Då blir jag under en period av 10 månader i direkt anslutning till den avslutade utbildningen. Du s föräldraledighet innan det har gått 90 dagar och kommer ju alltså inte att uppfylla studerandevill ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!