vikariat och semester%25253f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Uppsägningstid för vikariat??
vikariat, när tiden gått ut förlängs det men arbetstagaren förhandlar sig till en månads uppsägningstid. Innan vikariatet har gått u och får sluta utan problem. Person 2 har också ett tidsbegränsat vikariat och antar att uppsägningtiden är 3 mån.Säger upp sig ...

Säga upp sig från ett vikariat
Hur fungerar det om man vill säga upp sig från ett vikariat? Kan jag sluta när jag vill, har man uppsägningstid eller måste jag full och eventuellt kollektivavtal. /Kjell,vanligen har man en månad, sen kan man ibland förhandla bort den med sin arbetgivare. Är ...

LAS-regler i andra landsting??!!
vikariat förlängas. Med påföljd att de inte får anställning. Det som också är helt sjukt är den nya regeln som började gälla för ett och lov inte själv drabbad, men vet andra, både chefer och anställda som drabbas mycket hårt! Det de gör här är att människor f ...

Hur lång uppsägningstid vid vikariat?
Jag har sedan februari haft ett vikariat för en kvinna som gått på mammaledighet. Nu har jag sökt till högskola, kommit in och ska n och ska nu säga upp mig. I mitt anställningsavtal står följande: Vikariatanställning fr o m 20080211 under XXX XXXX frånvaro p ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!