lön enligt avtal servering
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Lön som cafébiträde??
lön som cafébiträde, enligt avtal?,Beror ju lite på om det finns ett avtal... Har en enligt avtal?,Beror ju lite på om det finns ett avtal... Har en kompis som jobbar på en avtal?,Beror ju lite på om det finns ett avtal... Har en kompis som jobbar på en restau ...

Kollektivavtal KFO/SKAF ??
lön enligt avtal. " Vad innebär det egentligen och har jag utrymme för att löneförhan enligt avtal. " Vad innebär det egentligen och har jag utrymme för att löneförhandla? Va avtal KFO/SKAF, lön enligt avtal. " Vad innebär det egentligen och har jag utrymme för ...

Vilken lön ska jag ha?
Hejsan! Blir inte klok på detta med min lön. Jobbat i matbutik sen 060526. Jobbar hel enligt detaljhandelsavtalet du får lön så ser det ut så här: För tiden 1 april 2008 - 31 avtal men den siffran finns ej med, bara högre siffror. har jag fått för lite? Antar oc ...

telefonkundtjänst?
lön på? Jag har fått höra 16800 för heltid (Med både kvälls och helgjobb) och det låt enligt avtal. men det låter väldigt väldigt lite.,Det beror på kollektivavtalet. När jag avtal med Unionen och har lön enligt avtal. men det låter väldigt väldigt lite.,Det ber ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!