vårdförbundet storhelgstillägg
0 1 2 3 4 5 6 7
 
sjuksköterskors dåliga lön?
vårdförbundet alldeles nyss. "Ibland cirkulerar lönestatistik som berör Vårdförbundets medlemsgrupper som inte känns igen av medlemmar, studenter och yrkesaktiva. Vi har fått in många frågor på var denna statistik kommer ifrån. Ingela Gardner Sundström (SKL) anvä ...

Vilken yrkesgrupp är mest värd att få sin lön höjd med 10 000?
vårdförbundet som sa att sjuksköterskor har skyldighet att ingripa vid olyckor. så jag far inte runt med faktafel, jag tyckte jag var tydlig med att berätta att jag fick höra detta förra veckan av en representant dessutom. alltså ingen information som jag själv h ...

Vad menas, vad händer nu då?!
Vårdförbundet konfliktvarslar 3 500 Vårdförbundet lägger klockan 16 ett varsel om konflikt som berör omkring 3 500 medlemmar, anställda av både både kommuner och landsting. Åtta landsting berörs. De åtta landstingen är Skåne, Västmanland, Halland, Östergötland, Stockholm, Västerbotten, Västra Götaland och Uppsala. Tidigare löneförhandlingar i dag strandade. "Förhandlingarna visade sig så svåra att lösa att båda parter kom överens om att ta hjälp av medlare. Trots allt detta har vi inte nått ett resultat som är möjligt att acceptera för våra medlemmar. Vi ser det därför inte som framgångsrikt a...

- Vårdförbundet har i dag sagt nej...
vårdförbundet har sagt nej för hemställan av medlarna inte var tillräckligt bra!!! www.vardforbundet.se/templates/VFArticlePage4...,Alltså det pågår förhandlingar om det nya löneavtalet...det gamla går ut sista mars!! Och nu blir det konflikt efter vårdförbundet ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!