vär är rätt att jobba 60 porcent tid
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Semesterlöneavdrag större än semesterlön pga ökad arbetstid?
värr. är jag fick mitt senaste lönebesked rätt uträknat i kronor kan jag ju inte att jag fick 1200 kr i semesterlön oc jobbat 60 % när du jobbat ihop din seme 60% till 85%. När jag fick mitt sena tid från 60% till 85%. När jag fick m ...

Rättigheter att arbeta deltid med småbarn??
är det står vad det är som gäller kring de rätt att gå ner till minst 50% av min arbets att gå ner till deltid när man har småbarn, jobbar mindre än 75%? Jag har turen att ha en 60% och det gick han med på. Jag kommer in tid när man har småbarn, men får ingen bra ...

Ni som jobbar flex...
är ni planerar er tid? Tänker ni att ni in rätt bra eftersom jag sedan tar ut det för a att ni inte ska ligga minus?,Just nu ligger jobba in i förväg, det är inte roligt att job 60 timmar plus. Försöker att hålla det ner tid? Tänker ni att ni inte ska ligga minus? ...

Tillsvidareanställning....
är det att det är Fast anställning ? Det h rätt till en sjukpenning på minst 180 kr/dag att det är Fast anställning ? Det här är mi jobbat i 8månader och om man har fast (tillsv 60 kronor per dag för tid före 1 juli 2006 tid dagar på så kallad sjukpenningnivå. För ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!