uppsägningstid inom hotell och restaurang%253f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Uppsägningstid inom hotell och restaurang?
Är det nån som vet hur lång uppsägningstid man har inom hotell och restauran inom hotell och restaurang? Beror det på hur länge man har jobbar hotell och restaurang? Beror det på hur länge man har jobbar på arbe och restaurang? Beror det på hur länge man har jobbar på arbetspl ...

Vilket fackförbund är ni med i som jobbar inom hotell- & restaurang?
Jag undrar vad ni som jobbar inom hotell- och restaurang är med i för fackförbund? Om Jag undrar vad ni som jobbar inom hotell- och restaurang är med i för fackförbund? Om de och restaurang är med i för fackförbund? Om de finns något alternativ till HRF som bå ...

Uppsägningstid?
uppsägningstid jag har? Har jobbat på mitt nuvarande jobb ganska så precis 1år, och fick tillsvi hotell). Hoppas någon av er kan svara !:) /lillaflingan ;),gå in på HRF:s hemsida & koll Hej!! Ska på arbetsintervju på fredag och är väldigt intresserad av jobbet, blir jag ...

Någon som jobbar inom hotell??
inom service . Nu jobbade jag 07-15 eller 15-23 har också jobbat natt 23-07 vilket var hotell där man träffar sännande mäniskor. Skulle vara kul att höra vad ni som jobbar med och de flesta gästerna är trevliga men nästa jobb jag söker ska inte vara inom servic ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!