tillåtet att avbryta föräldraledigheten många gånger%25253f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Föräldraledig - ansökan
Ska jag skriva med i min ansökan att jag just nu är föräldraledig från mitt nuvarande avbryta föräldraledigheten om jag hittar nytt jobb...,Ja det är bra om du skriver det, äv föräldraledigheten om jag hittar nytt jobb...,Ja det är bra om du skriver det, även det att du kan a ...

Tillåtet att avbryta föräldraledigheten många gånger?
att man bara får bryta den 3 gånger under föräldrarledighetstiden? Någon som vet??,Är Hej! Är det någon som vet om man får avbryta sin föräldrarledighet hur många gånger man v många gånger man vill? Om jag är hemma nu ex.vis och sen vid jul så vill min man ta ut ...

Att gå in och "jobba" under sommaren som lärare - vad anser ni?
tillåtet är det moraliskt försvarbart tycker jag. Min kollega var av e att det är klart att man utnyttjar den möjligheten. Vi får ingent föräldraledigheten och ekonomin mår ju bra av det också. Jag hade en diskussion många andra gör. ...

Har man rätt till paus/rast när man jobbar 4 timmar?
tillåtet att koppla av från arbetet då och då, i den mån det är möjlig att ta e 10 minuters paus??? eller hur räknas det? som det är nu avbryta sin rast och hjälpa till. Man har rätt till ca 5min/arbetad t många eller långa pauserna ska vara utan ger ett allmänt uttryck fö ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!