ledighet lön flyttning
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Hjälp mig förstå mitt anställningsavtal.
ledighet än som motsvarar antalet semesterdagar kan arbetsgivaren och tjänstemannen överenskomma om tjänstledighet eller ledighet ut löneavdrag under erforderligt antal dagar. Överenskommelse om tjänstledighet eller ledighet utan löneavdrag skall vara skriftli ...

Skolsköterska
ledighet (alt t ex får du 91% av din lön året om, för att "bekosta" din längre ledighet). Semestertjänst = 5v semester (eller vad nu lön att begära , är såväl barnsjuksköterska/ distriktssköterska 0ch tjänsten är i Stockholm.,Uppehållstjänst = ledigt på lov, d ...

Vilken yrkesgrupp är mest värd att få sin lön höjd med 10 000?
ledighet på sommaren, det vet ju de flesta. Menar du att ni under övriga terminen arbetar in all den ledighet?? Jag har flera vänner Om alla individer inom denna yrkeskår fick sådan saftig löneförhöjning alltså. Och DU var tvungen att bestämma vilken.,Svar på ...

Ska jag löneförhandla igen?
ledighet. KOmmer fortsätta på samma arbetsplats som innan jul men på 75 %, hade innan heltid. Det jag undrar är om jag ska löneförha löneförhandla nu när jag börjar eller ska man även som vikarie följa de centrala löneförhandlingarna?,Jag tror att din lön följ ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!