lön som behandlingsassistent
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Vad jobbar ni med och vad tjänar ni??
lön +OB. 3 års högskoleutbildning. Färdigutbildad i 8 år nu. Jobbat i ca 6 år av de 8 som vet va minimilönen e för en utbildad barnskötare?  i sthlm... I Stockholm har de behandlingsassistent i Sthlm och har 22.300+ob. Är utbildad lärare. Har jobbat 3 år som beh.ass.,Jobba ...

Behandlimgsassistent på HVB-hem?
lön som en behass och jag fick 16.600 när jag började förra sommaren fick 17.200 efter fackets löne förhandling i april jobbar Hej! Jag undrar vad man tjänar som Behandlingsassistent på HVB-hem, mer specifikt med SIS som huvudman.,jag är utb fritidsledar ...

Lön som behandlingsassistent?
lön tycker ni är rimlig? Ni som arbetar som behandlingsassistenter, hur trivs ni?,Jag Tänkte söka jobb som behandlingsassistent på ett behandlingshem... Jag är utbildad be Tänkte söka jobb som behandlingsassistent på ett behandlingshem... Jag är utbildad beteendevetare med ...

Vad ska man utbilda sig till om man vill göra detta?
Jag vill gärna arbeta med barn som har det jobbigt eller tufft på något vis. Inte handikappade barn, utan barn som kanske blivi behandlingsassistent så arbetar man på avd antingen på SIS-hem dvs ungdomar som är placerade enl LVU eller SOL eller så kan man arbeta på Vård f ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!