hur räknar man ut lönen för en deltid%25253f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Han får dom extra semesterpengarna efter semestern..?
hur vet man hur mycket man kommer att räknar då? Jag vet att hans lön kommer ä man får på semesterlönen. Men nu så ä ut dom här extra pengarna efter att lönen. Men nu så är det så här på min s för nästa års semester, om vi ska åka en. Och vi kommer att hinna spara ih ...

Löneanspråk per procent
hur många procent 38h är? Beror på va räknar ner lönen.,Söker jag en 75% tjäns man bara den deltid det motsvarar.,Pr utade mitt jobb där jag hade samma l lönen.,Söker jag en 75% tjänst skulle j för den tid ni kommer att arbete ( al en tjänst på 75 % , när ni sedan läm ...

Lön!!!!
hur gör man???,Hur menar du? I vilket räknar ut sin lön...Tar man vad man får man räknar ut sin lön...Tar man vad m ut sin lön...Tar man vad man får del lönen....det blir ju bara 83 kroner i t före skatt på en 75% tjänst så hade d enar du? I vilket sammanhang? har ma ...

Nån mer som hatar att få lönespecen 1 dag innan lön?
hur mkt ja får ut.. får veta rätt så räknar nattOB, helgOb, kvällsOB, övertid man får specen runt den 14e varje mån ut.. får veta rätt så mkt på det pap lönen men det är inget jag tänkt på,Det för lönerna kommer. Min man får spece en innan lön. jag vill veta typ denn ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!