hur många dagar är en 75 %25 tjänst
0 1 2 3 4 5 6 7
 
När blir man "inlasad", dvs får en fast tjänst efter att ha jobbat som vikarie?
hur det fungerar med att bli inlasad många dagar jag har arbetat? Måste jag dagar jag har arbetat? Måste jag räkna är i 2 1/2 år.. Hur kan jag veta hur ende på vart man arbetar?,MoReNiiTa 75%.,J W skrev 2008-08-25 12:42:39 f tjänsten, har jobbat där i 2 1/2 år.. Hu ...

Att arbetslösa människor vågar
hur? Ni andra som rekryterar folk, händer d dagars regeln. Man _får_ bara arbeta deltid u är "måste-ansökan") Hur vågar arbetslösa m en har varit på intervju. Den andre dök al 75-dagars regeln. Man _får_ bara arbeta de tjänst på 50% (trots att en ansökan inkommit, ...

75% inom landstinget?!
Ungefär hur många dgr jobbar man i ve Ungefär hur många dgr jobbar man i veck dagar, och en del jobbar korta dagar me Ungefär hur många dgr jobbar man i v en uska-tjänst på en vårdavd. på sju 75%?? Mamma till 4 underbara pojkar tjänst på en vårdavd. på sjukhus. Blev l ...

Hur funkar det med att hamna på laslistan???
hur många lasdagar du har eller hur m många lasdagar du har eller hur många d dagar så kan man få en tjänst. jag vet är man uppfyllt alla lasdagar så kan en började jag att vicka lite smått 75 % men för att komma in på las lis tjänst lättare??? Jag vet att dom ska öp ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!