hur många las-dagar ska man ha%3f%3f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
hur många LAS-dagar ska man ha??
hur många LAS-dagar ska man ha för att bli lasad nu?? många LAS-dagar ska man ha för att bli lasad nu??,jag v ska man ha för att bli lasad nu??,jag vid månadsanstä man ha för att bli lasad nu??,jag vid månadsanställni jag har verkligen inte fattat någonting, hur många L ...

LAS
Nägon som vet hur detta med LAS räknas..hur många LAS många LAS-dagar får man per månad och så vidare.. Har e ska du ha arbetat 3 av fem år ( räknat från idag och man per månad och så vidare.. Har en lite tvist med a har ett långvik nu till sista aug men sedan vet jag ...

någon som jobbar inom vården som kan hjälpa
hej vet ni hur många dagar man behöver ha las lsitan inom kommune hej vet ni hur många dagar man behöver ha las lsitan inom kommunen hej vet ni hur många dagar man behöver ha las lsitan inom kommune ha las lsitan inom kommunen får att få längra vik,vernis skrev 2 ...

LAS? När blir man tillsvidareanställd?
hur lång tid det tar innan du blir LASAD beror på hur många lasdagar du har. Det kan dock inte gå för lång ti ska ha kommit upp i ca 750 Lasdagar (Kommer inte ihåg manlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allm ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!