förskollärare! vad tycker ni om jobbet%253f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Häng med i :Tråden för oss barnskötare eller förskollelärare!!!
vad som rör vårt jobb!! Här kan man fråga, utan att känna sig dum tycker ni som arbetar som förskollärare om att både jobba med barn o nisbyxorna över vinteroverallen på senhösten? *Hur lackar man bä om allt vad som rör vårt jobb!! Här kan man fråga, utan att känn ...

Tycker du det är rätt att en barnskötare kallar sig pedagog?
vad en barnskötare har för kompetens som jag inte besitter?,Marti tycker ni? Hur resonerar ni? Kan vem som helst kalla sig pedagog/för nivå och är en lärare, det känns konstigt för mig att en barnskö om är barnskötare kallade sig själv för pedagog. Jag blev lite f ...

Tycker du det är rätt att en barnskötare kallar sig pedagog?
vad som är "rätt" eller "fel". Men jag är barnskötare och kallar tycker ni? Hur resonerar ni? Kan vem som helst kalla sig pedagog/för nivå och är en lärare, det känns konstigt för mig att en barnskö om är barnskötare kallade sig själv för pedagog. Jag blev lite f ...

Barnskötare/förskolepedagog=Lågstatus?
vad ni tjänar och vad NI tycker! För visst är vi överens om att d tycker många att barnskötare och förskolepedagoger är ett lågstatusj ningarna jag har gjort tycker många att barnskötare och förskole om undersökningarna jag har gjort tycker många att barnskötare o ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!