extra anställning upphörande
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Sagt upp arbetet
anställningan avslutats och du anmält dig till arbetsförmedlingen. Så rent tekniskt sett borde du kunna anmäla dig till arbetsförmedlin upphörande under förutsättning att man anmäler sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen dagen efter anställningens upphörande (jag ...

Får de förlänga mig på detta viset utan att informera mig?
anställningen fick jag infon att "Först kör vi en provtid på 14 dgr. Om sedan XX (företaget jag hyrs ut till) vill fortsätta samarbetet upphörande... Får man göra såhär? Vad ska jag säga till dem imorgon på jobbet? Finns det överhuvudtaget något att säga? De kanske har ...

Uppsägningstid inom landstinget
anställningen § 33 - § 35 i AB05 § 33 Uppsägningstid m.m. Mom. 1 För arbetstagare, med sammanhängande anställning sedan minst 12 månade upphörande gäller inte någon skyldighet att ge besked, underrättelse och varsel för anställning som enligt § 4 mom. 2, mom. 3 b) och c ...

Får man skriva ut ett anställningsavtal efter avslutad anställning?
anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lä upphörande, 4 och 5 får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som re ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!