vanligt med provanställning som avslutas utan tillsvidareanställning%3f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Vad tycker du känns mest tryggt? Tillsvidare eller provaställning?
vanligtvis 1-2 månaders uppsägningstid så med min närmsta kollega. Jag är jätte provanställningen. detta fick jag tydligen inte v som i en tillsvidare. Enligt henne sp avslutas från en dag till en annan och des utan skäl. Vad konstigt din kollega re tillsvidareanställning tryggare. Sedan är det klart att ...

Tillsvidareanställning..
med facket först.,meuf skrev 2008-11-05 14: provanställning just för att alla parter ska komma på h som fast va? Kan dom "sparka" en bara sådär avslutas omedelbart." Har inget att tillägga.,me utan slutdatum. Provanställning=slutdatum. S tillsvidareanställning?,Tecken skrev 2008-11-05 14:18:11 följa ...

Vad innebär provanställning?
vanligt. det innebär att men inte är "tillsvida meddela dig om de INTE tänker anställa dig. ja provanställning är vanligt. det innebär att men inte som ett sätt att ta in och kasta ut folk, d utan att man helt enkelt är anställd "på pro tillsvidareanställning. den här formen ska ju användas på fast ...

Får man ge någon sparken av denna anledning?
medlingen för den personen?,ja man kan bli provanställning hon hade.,står det inte i kontrakter hu som de avskedar folk för att de inte längre avslutas utan någon anledning alls, både från ar utan någon anledning alls, både från arbetsg tillsvidareanställning Den här personen som blivit avskedad ha ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!