vårdförbundet%3f%3f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
sjuksköterskors dåliga lön?
vårdförbundet alldeles nyss. "Ibland cirkulerar lönestatistik som berör Vårdförbundets medlemsgrupper som inte känns igen av medlemmar, studenter och yrkesaktiva. Vi har fått in många frågor på var denna statistik kommer ifrån. Ingela Gardner Sundström (SKL) anvä ...

Vilken yrkesgrupp är mest värd att få sin lön höjd med 10 000?
vårdförbundet som sa att sjuksköterskor har skyldighet att ingripa vid olyckor. så jag far inte runt med faktafel, jag tyckte jag var tydlig med att berätta att jag fick höra detta förra veckan av en representant dessutom. alltså ingen information som jag själv h ...

Vad menas, vad händer nu då?!
Vårdförbundet konfliktvarslar 3 500 Vårdförbundet lägger klockan 16 ett varsel om konflikt som berör omkring 3 500 medlemmar, anställda av både både kommuner och landsting. Åtta landsting berörs. De åtta landstingen är Skåne, Västmanland, Halland, Östergötland, Stockholm, Västerbotten, Västra Götaland och Uppsala. Tidigare löneförhandlingar i dag strandade. "Förhandlingarna visade sig så svåra att lösa att båda parter kom överens om att ta hjälp av medlare. Trots allt detta har vi inte nått ett resultat som är möjligt att acceptera för våra medlemmar. Vi ser det därför inte som framgångsrikt a...

Vilken a-kassa/fackförbund skulle du
gå med i om du började arbeta privat med psykiatrisk omvårdnad? Htf eller? /Carolina *förvirrad*,Jag är socionom, jobbar inom psyk. Är med i SSR, men beror nog mest på utbildningen...,Beror ju också på din grundutbildning. De flesta sjuksköterskor är ju medlemmar i Vårdförbundet. Undersköterskor och liknande är kommunalanslutna och socionomer tillhör ju ofta SSR (som Blonde skriver). Både SSR och Vårdförbundet är anslutna till AEA (akademikernas erkända arbetslöshetskassa), kommunal vet jag inte vem de tillhör.,Jag är skötare. Så Kommunal är lämpligt trots att jag inte är anställd av kommunen?...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!