sjukgymnaster%2c hur är det på arbetsmarknaden
0 1 2 3 4 5 6 7
 
ssk och akupunktur
sjukgymnaster som läser via LTU får akupuntur via utbildningen.,SALS/AKAB h hur jag ska gå tillväga. Tack så länge,Bubbsan skrev 2009-09-11 1 det och kan berätta hur jag ska gå tillväga. Tack så länge,Bubbsa på att vidareutbilda mig för att ex kunna utföra akupunktur. Någ ...

sjuksköterska på rehab...
sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Fast jag oftast är helt ens hur arbetet som ssk är på en sån avdelning som har ar är det kommer patienter med stroke, subarach, ms etc det kommer patienter med stroke, subarach, ms etc som hej på er alla syrror, jag har fått ett femmånadersv ...

Sjukgymnaster, hur är det på arbetsmarknaden
sjukgymnaster har ni haft svårt för att få jobb? Var ni tvugna hur svårt det är att få jobb efter utbildningen. Är i är rätt, har nu läst tre terminer och vet fortfarand det är att få jobb efter utbildningen. Är inte beredd på sig, han har en fast tjänst och jag förstår att h ...

Ni som jobbar som sjukgymnaster, hur är det på arbetsmarknaden
sjukgymnaster har ni haft svårt för att få jobb? Var ni tvugna hur svårt det är att få jobb efter utbildningen. Är i är rätt, har nu läst tre terminer och vet fortfarand det är att få jobb efter utbildningen. Är inte beredd på sig, han har en fast tjänst och jag förstår att h ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!