semesterfaktor
0 1
 
Semsterfaktor?
semesterfaktor på 1.11 är? pimsmamma.blogg.se,Ja det har jag också undrat :O (vikarierar inom kommunen, har bara sett att de som har anställning har en sådan "semesterfaktor" på sina rader) Fick det förklarat för mig ungefär att det dras 1,11 dagar (eller vilken f ...

Hjälp!! ang. Semesterkvot /Tj ledningskvot
semesterfaktor innebär att du gångar antalet sem.dagar som du har med det talet så får du antalet faktiska dagar. Tex. om du har 25 dagar 25*1.05. Resten har jag inte koll på.,Man har ju oftast 25 semester dagar på ett år. De 25 gångar man med semesterkvoten för a ...

Ni som tjänar ca 30.000-40.000kr - hur jobbar ni?
semesterfaktor. Man får alltså semester i proportion efter hur många dagar du jobbar på en femveckorsperiod och dessa dagar är ekonomiskt sett värda 1,32 arbetsdagar. Alla har alltså inte rätt till 25 betalda semesterdagar. Linny skrev 2008-08-19 11:11:39 följande ...

Semesterfaktor
semesterfaktorn, blir den detsamma som på heltidsschemat eftersom jag jobbar lika många dagar? ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!