hur funkar sem ersättning vid deltid%3f%3f%3f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Hur funkar sem. ersättning vid deltid???
hur du jobbar... så länge du jobbar 5 dagar funkar inte det så ring facket och förklara lä sem.ersättning? När bet den ut? Får lönespe ersättning? När bet den ut? Får lönespec men allt vidareanställd på tim och nu undrar jag om deltid 50% sedan okt -05, dvs tillsvidareanstä ...

semesterlönen igen.....
hur man räknar ut lite mer spec?? Är det intjänat från 1 april ti semestern..... vet ni hur man räknar ut lite mer spec?? Är det in ersättningen (lite info: började deltid Okt 2005 & hade semester 11 daga deltid Okt 2005 & hade semester 11 dagar sommaren 2006 med 11 st bet ...

Nån som varit mammaledig och tagit semsesterersättning?
hur an räknar hur mycket pengar man får? Alltså inte hur många da funkar?? har ngt försäringskassan och pratat med min arbetsgivare me semesterersättning ändå. Det jag undrar är hur an räknar hur myck ersättning ändå. Det jag undrar är hur an räknar hur mycket pengar man f ...

Mammapenning?
hur funkar det?,Man räknar i hop ett snitt på din timlön och utif funkar det?,Man räknar i hop ett snitt på din timlön och utifrån den ersättning fr fk. Du får endast 80% om du väljer att ta ut 7d ersättning deltid?,Jag jobbade bara några timmar i veckan när jag pluggade och ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!