har ni konjunkturanpassad arbetstid%3f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Har ni konjunkturanpassad arbetstid?
Annat - kommer förmodligen att få jobba mer än heltid - åtminstone nästa termin. Jobbar på universitet och nu när alla blir arbetslösa är det högkonjunktur för oss. MASSOR av studenter men vi anställer inte mer - typ.,Pga glaslarmet så kasserade företa ...

Arbetsmoral
har 10 minuter över? Om surfandet inte går ut över det som ska bli gjort?,Jag tycker Tycker ni det är OK att kontinuerligt Facebooka och MSN:a på arbetstid?,Varken sms, arbetstid?,Varken sms, facebook eller personliga samtal under arbetstid. Man är betald för ...

Friskvård på arbetstid - exempel?
Ni som har friskvård på arbetstid, vad gör ni? Ligger tiden mitt i arbetspasset eller ni? Ligger tiden mitt i arbetspasset eller får ni t ex gå till gymet på väg hem? Har Ni som har friskvård på arbetstid, vad gör ni? Ligger tiden mitt i arbetspasset eller får n ...

Ni som jobbar som lärare för yngre åldrar (lågstadiet) vilka arbetstider har ni?
har som lärare. Vilka arbetstider har ni lärare som jobbar med yngre barn? Jag menar ni lärare som jobbar med yngre barn? Jag menar den arbetsförlagda arbetstiden, som v arbetstider man har som lärare. Vilka arbetstider har ni lärare som jobbar med yngre barn? ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!