barn eller karriär%3f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Barn eller karriär först?
barn eller väljer ni att "skaffa" barn först och utbilda er och göra karriär efteråt? eller väljer ni att "skaffa" barn först och utbilda er och göra karriär efteråt? Hur tä karriär efteråt? Hur tänker ni omkring detta?,Jag valde att utbilda mig och jobba några å ...

Barn eller karriär?
barn och att föräldrapenningen ska göras om så att föräldrar inte ?fastnar i deltidsfä eller göra som en del klarar av att göra, jobba ändå och karriära... fick jag bestämma karriären går före barn och att föräldrapenningen ska göras om så att föräldrar inte ?fas ...

Barn eller karriär först?
barn eller väljer ni att "skaffa" barn först och utbilda er och göra karriär efteråt? eller väljer ni att "skaffa" barn först och utbilda er och göra karriär efteråt? Hur tä karriär efteråt? Hur tänker ni omkring detta?,Jag hann både utbilda mig och jobba i 6 år ...

Är det viktigt för dig att göra karriär?
barn och göra livet så bra som möjligt för henne. Men jag tänker inte offra tid med he eller att man kanske inte är attraktiv på arbetsmarknaden efter x antal år hemma.Utveck karriär? varför/varför inte? Om ditt svar är ja, inom vilket område i sådana fall?,Precis ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!