Skatteexpert?

Någon som är en hejare på ettårsregeln i IL 3 kap 9 § 2 st? Är definitivt i behov av hjälp.,På den betäckning som du angett hittar jag bara; "Tillgångar förvörvade genom skattefri utdelning - utdelning före år 1986". Det finns ju bara ett stycke där! Inget om nån ettårsregel!? Har du eller jag kollat fel på sidanvisningarna?,Jag syftar på Inkomstskattelag (1999:1229), 3 kap, 9 §, 2 st. Där harure,Jag kollar på exakt den lagen, men finns inget om nån ettårsregel där. Inte ens ett andra stycke... Har 2002 års lagbok, men det borde ju inte vara så stor skillnad.,Låter mycket märkligt. Vet ej vart de kan ha pluttat iväg den i din lagbok då, sitter själv med ett nyligen uppdaterat proplex.,Hmm... kan inte vara till så stor tolkningshjälp då. Det var ju synd. Det får bli nån med nyare bok då...,Nu ska jag göra ett nytt försök... jag var tidigare och irrade runt på de sidor som kommer efter och de hette visst "till inkomstskattelag", men nu har jag hittat! Behöver nog inte poängtera att jag ä

r en glad amatör på det här med juridik. Jag går för tillfället en juridisk översiktskurs, så man lite grön på kvisten är man ju! Hur som helst... detta hittade jag på skatteverkets sida: "Ettårsregeln Har anställningsinkomsten inte beskattats i verksamhetslandet kan skattebefrielse ändå medges i Sverige enligt ettårsregeln. Som förutsättning för skattebefrielse gäller att anställningen och vistelsen i utlandet varat sammanhängande minst ett år. Till skillnad från vad som gäller vid tillämpning av månadersregeln ska utlandsarbetet ha fullgjorts i ett och samma land. Dessutom krävs att skattebefrielsen i verksamhetslandet beror på att bestämmelser om beskattning saknas, att verksamhetslandets interna lagstiftning undantar inkomsten från beskattning eller på grund av avtal eller genom särskilt beslut av myndighet i landet i fråga. Med ?avtal? avses t.ex. s.k. proceduravtal som ingås med biståndsländer och avser biståndsarbete och liknande eller avtal med statshandelsländer. Om däremot

skattebefrielsen i verksamhetslandet beror på bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med landet i fråga, är ettårsregeln inte tillämplig. Det är den skattskyldige som ska visa med intyg eller motsvarande att han blivit skattebefriad i verksamhetslandet på sådan grund att ettårsregeln är tillämplig." Lite lättare att förstå än texten i lagboken tycker iafjag! Hoppas att du blir lite klokare.,Jättegulligt att du tar dig tid. Men jag var dessvärre ute efter lite mer "handfast" hjälp, exempelvis om någon har jobbat med liknande (på skatteverket, skattejurist, ekonom, revisor etc). Kruxet för oss ligger i bevisningen av att "skattebefrielsen i verksamhetslandet beror på att bestämmelser om beskattning saknas, att verksamhetslandets interna lagstiftning undantar inkomsten från beskattning eller på grund av avtal eller genom särskilt beslut av myndighet i landet i fråga". Vad krävs, hur ingående utredning ska man prestera osv. Jag har talat med skatteverket i frågan och ha...


Läs hela artikeln här


Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!