Hur blir man barnmorska..?

ja, som rubriken lyder, hur skall jag betee mig för att kunna utbilda mig till barnmorska..? Vad läser jag till först och hur många terminer är det..? någon som arbetar som det och har erfarenhet om det är ett "bra" jobb..??,Först läser du till sjuksköterska. Det tar 3 år. Sedan läser du 50 poäng till barnmorska utöver dessa tre år. Eller är det 40 poäng? 40 poäng = 1 ¨års studier.,För att bli barnmorska måste du läsa barnmorskeprogrammet på 60 poäng som leder fram till examen och legitimation som barnmorska. För att bli antagen måste du vara legitimerad sjuksköterska och ha arbetat minst ett år. Sjuksköterskeutbildningen är högskoleutbildning på tre år och leder till sjuksköterskeexamen och legitimation som sjuksköterska.,Numer skall alla vidarutbildningar vara 2 åriga. Fast juag vet inte om de ändrat alla riktig ännu. Lev här och nu...,Jag tog infon direkt från ams så den stämmer. Barnmorskeubildning är ju en specialistutbilding för SSK och de är ju i regel 1 år.,Info från Barnmorske

förbundet: Barnmorskeutbildning finns sedan januari 2007 på elva platser i landet. På högskolor och universitet i Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå, Borås, Falun, Linköping, Skövde, Kalmar, Västerås och Uppsala. Högskoleverket har information om alla högskolor, universitet och enskilda utbildningssamordnare som ger akademisk utbildning i Sverige. Hur blir man barnmorska? För att få läsa vidare till barnmorska krävs att man har legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeutbildning vid högskola/universitet 120 poäng (3 år) Legitimation av Socialstyrelsen - rätt att praktisera som sjuksköterska Barnmorskeutbildning vid högskola universitet / 60 poäng (1½ år) eventuellt magisterexamen Legitimation - rätt att praktisera som barnmorska Kompetensbeskrivning för barnmorskor En reviderad kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor har utarbetats. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2006). Tre huvudområden är av betydelse för barnmorskans arbete: Sexuell och reproduktiv hälsa

Forskning, utveckling och utbildning Ledning och organisation Kompetensbeskrivningen ska tydliggöra barnmorskans profession och yrkesutövning och därmed bidra till att ge patienten en god och säker vård. Enligt Socialstyrelsen är det viktigt att en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt genomsyrar barnmorskans samtliga kompetensområden. Socialstyrelsen har i tidigare utgivna Allmänna Råd (SOSFS 1995:5) formulerat kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor. Dessa beskrivningar är avsedda att ge uttryck för de grundläggande krav på yrkeskunnande inom olika verksamheter och funktioner som Socialstyrelsen ställer på en sjuksköterska eller barnmorska. De utgör ett intrument för Socialstyrelsens eget arbete med tillsyn, uppföljning och utvärdering. Därmed bör de även fungera som vägledning bland annat för arbetsgivarna, sjuksköterskorna och barnmorskorna själva samt vid högskolornas planering av utbildningarna. Bolognaprocessen Bolognaprocessen berör universitet och högsko...


Läs hela artikeln här


Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!