Ska säga upp mig imorgon

Har beslutat att säga upp mig från mitt arbete imorgon.har arbetat på företaget sedan -99 med mammaledigheter därimellan.Det värsta känns att gå till chefen och räcka fram honom pappret och säga meningen... ville bara skriva av mig lite eftersom jag är nervös. Man ska lämna i en skriftlig begäran av uppsägelse...vad skriver man?,Räcker med en mening eller två. Här med säger jag xxxx xxx upp mig från min tjänst som xxx. Få med datum från när du säger upp dig och när du ska sluta, samt en underskrift med namnförtydligande.,Jag hade lämnat in en avskedsansökan på papper. Vet du hur lång uppsägningstid har? Skriv nåt i stil men att "jag, xx, vill härmed avsluta min anställning hos företagsnamnet.,När jag skrev min avskedsansökan skrev jag ungefär så här: Till Personalnämnden. Eftersom jag fått nytt jobb säger jag härmed upp mig från min tjänst hos er från och med 020430 och vill avsluta min tjänst 020731. Vänliga hälsningar "Mitt namn" "Mitt personnummer" Lycka till med din uppsägning!,Jag sade upp mig för några år sedan från ett jobb jag vantrivdes så med, när jag väl bestämt mig för att göra det och hade skrivit raderna och lagt det på chefens kontor, han var inte där så var det som en sten föll ur mitt bröst! Jag hade en månads uppsägning, och skrev som en här ovanför skrev, det räcker. sen får du en avskeds.... av din chef och det är där det står att du avslutat din tjäns på XXXX datum etc Lycka till!!


Läs hela artikeln här


Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!