Uppsägningstid inom landstinget

Kan nån vänlig själ som jobbar inom landstinget tala om för mig hur lång uppsägningstid Du har!! Läste vår personalhandbok sist jag var på jobbet, och i den står det att jag som arbetstagare har 3 månaders uppsägning.. låter jättelänge är det så????,i regel är det 3 månaders uppsägningstid men vissa landsting kan ha avvikande uppsägningstid men det är nog bara ett fåtal landsting som har kortare tid än 3 månader....,Äsch. De flesta arbetsgivare vet ju om detta, så för rätt person är man ju villig att vänta tre månader. Jag har varit med om att anställa folk som har 6 månaders uppsägningstid. Inget konstigt alls.,Ja man kan ju hoppas. Hittade ett jobb som bara kändes som MITT!!! Men den tjänsten skulle tillsättas snarast! Nåja, man får väl prova. Sitter ju inte i sjön direkt.,Det är beroende av hur länge du har arbetat. Det regleras i ditt kollektivavtal AB 05: Kap 7. Avslut av anställningen § 33 - § 35 i AB05 § 33 Uppsägningstid m.m. Mom. 1 För arbetstagare, med sammanhängande anställn

ing sedan minst 12 månader enligt detta avtal och som är anställd tills vidare vid uppsägningstidpunkten, är uppsägningstiden oavsett vad 11 § lagen om anställningsskydd (LAS) föreskriver a) vid uppsägning från arbetsgivarens sida 6 månader, b) vid uppsägning från arbetstagarens sida 3 månader. Arbetsgivaren kan i samband med att anställningen ingås besluta att nämnda uppsägningstider ska gälla för arbetstagare med kortare anställningstid. Mom. 2 Vad under mom. 1 a) angivits gäller inte arbetstagare, som varit anställd hos arbetsgivaren under minst 15 år eller, om arbetstagaren fyllt 40 år, under minst 10 år, om arbetstagaren sägs upp på grund av att förvaltningsorganisationen ändrats eller att arbetsuppgifterna upphört. För arbetsgivaren ska då gälla en uppsägningstid av 1 år. Mom. 3 Uppsägning ska vara skriftlig. Mom. 4 Efter framställning från arbetstagaren kan arbetsgivaren medge förkortning av uppsägningstiden. Mom. 5 Arbetstagare, som lämnar sin anställning utan att följa gälland

e uppsägningstid, mister innestående avlöningsförmåner, dock högst med ett belopp som motsvarar lönen för 14 kalenderdagar. Mom. 6 Oavsett vad som föreskrivs i 15, 30, 30 a och 31 §§ LAS om anställningens upphörande gäller inte någon skyldighet att ge besked, underrättelse och varsel för anställning som enligt § 4 mom. 2, mom. 3 b) och c), provanställning, tidsbegränsad anställning på grund av hel ålderspension eller som förvaltningschef eller motsvarande funktion och inte heller för vikariat som vid vikariatets början bedöms vara högst 14 kalenderdagar.,är faktiskt lite orolig om jag skulle få fast på mitt jobb. jag trivs inget vidare utan letar annat och har vik nu. grejen är att hon kommer fråga om jag vill ha fast från januari. vet att jag kommer ha mycket svårt att få nytt jobb om jag har 3 mån uppsägning.,Ja det förstår jag andypandy. Tycker 1-1,5 månad hade varit mer rimlig. Det är ju inte så att jag gör nåt väldigt komplicerat jobb direkt Såklart svårt om man ska hinna rekryter...


Läs hela artikeln här


Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!