Skattetabeller och kolumner

Det har varit flertal trådar om vilken tabell man skall dra sin skatt efter. Detta vet era arbetsgivare. Och annars kan man ringa skattemyndigheten och få reda på det. Sen har det varit många frågor om i vilken kolumn man skall kika vad gäller skatten. De flesta av oss skattar enl kolumn 1. Här nedan finns förklaringar på vad kolumnerna betyder. Detta gäller enbart för oss som har månadslön. Det finns andra skattetabeller för de som har veckolön etc. Tänkte att jag lägger en tråd om detta så kanske det klarnar. Är ni osäkra på vilken tabell ni skall skatta efter (vilket alla era arbetsgivare i och för sig vet) så kan ni prata med arbetsgivaren eller ringa skatteverket. Skattetabeller för beräkning av skatteavdrag för år 2008 Arbetsgivare gör skatteavdrag vid varje löneutbetalning. Huvudarbetsgivaren, dvs. den som normalt betalar ut högsta inkomsten, gör skatteavdrag enligt tabell eller enligt beslut från Skatteverket. På sidoinkomster görs skatteavdrag med 30 %. Pensionsutbetalare jäms

tälls med arbetsgivare. I de lägsta inkomstskikten blir skatteavdraget större om allmän pensionsavgift ska betalas på inkomsten. Denna avgift betalas av personer som är födda 1938 eller senare. Skattereduktionen för arbetsinkomster (jobbskatteavdraget) påverkar också kolumnindelningen eftersom storleken på reduktionen är beroende av om du är över eller under 65 år vid inkomstårets ingång och också av hur stora inkomsterna är. Tabellen har därför indelats i fem kolumner. Samma skatteavdrag kan förekomma i vissa inkomstskikt i fler än en kolumn. Kolumnindelning Kolumn 1 avser löner, arvoden och liknande ersättningar till dig som är född 1943 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas och inkomsten ger rätt till skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) Kolumn 2 avser inkomster (t.ex. pensioner) som det inte ska betalas allmän pensionsavgift på och inte ger rätt till någon skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) Kolumn 3 avser löner, arvoden och liknande ersät

tningar till dig som är född 1942 eller tidigare, men inte tidigare än 1938. Allmän pensionsavgift ska betalas och inkomsten ger rätt till en högre skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) än enligt kolumn 1 Kolumn 4 avser löner, arvoden och liknande ersättningar till dig som är född 1937 eller tidigare. Allmän pensionsavgift ska därför inte betalas. Inkomsten ger samma rätt till skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) som enligt kolumn 3 Kolumn 5 avser andra pensionsgrundande ersättningar än löner m.m., t.ex. ersättning från arbetslöshetskassa och egen arbetsskadelivränta, till dig som är född 1938 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas på inkomsten men denna ger inte någon rätt till skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag). Skattetabeller månadslön 29-37 (PDF) Tabell 29 (pdf, 32 kB) Tabell 30 (pdf, 31 kB) Tabell 31 (pdf, 31 kB) Tabell 32 (pdf, 32 kB) Tabell 33 (pdf, 32 kB) Tabell 34 (pdf, 32 kB) Tabell 35 (pdf, 31 kB) Tabell 36 (pdf, 32 k...


Läs hela artikeln här


Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!