a-kassa under föräldraledighet
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Sagt upp arbetet
a-kassa igen, dvs efter din föräldraledighet om du inte hittar nytt jobb.,Jag kommer att under pågående föräldraledighet och därmed sluppit den långa karensen. Det enda man mås föräldraledighet om du inte hittar nytt jobb.,Jag kommer att vara föräldrarledig och arbetsökande. ...

Hur påverkas a-kasseersättningen av att jag inte tagit FP 5 dagar/vecka innan sonen blev 1 år?
a-kassa två veckor innan sonen föddes och har fått veta från min a-kassa att jag inte kom under föräldraledighet räknades alls, utan att de tittade på den tid man jobbade senast föräldraledighet räknades alls, utan att de tittade på den tid man jobbade senast... Tror du borde ...

hur göra med tanke på a-kassan
a-kassadagar påverkas,dvs behålla rätten till dem. måste jag återanmälla mig inom ett år Fick ingen svar under en annan grupp så jag försöker här är mammaledig för tillfälle. h föräldraledighet och anmäla direkt första dagen dina dagar är slut, du får inte spara några dagar ...

Arbetslös och ta tillfälliga jobb?
a-kassa några månader innan sonen föddes i juli. Om jag skulle vilja, kan man ta ett till underade på extrajobb under min mammaledighet. Det jag fick som besked är att jobbar du föräldraledighet nu. Se också till så du inte har något glapp mellan din föräldraledighet och arbe ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!