handläggare lön på migrationsverket
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Hur mycket lön får man som flyktinghandläggare med Arbetsförmedlingens utbildning?
handläggare på Information avdelningen, och undrar hur mycket lön man kan lön man kan få där. Har en vän som gick samma kurs som fick 25.00 på Information avdelningen, och undrar hur mycket lön man kan få migrationsverket?,Ja, det är hos Södertälje kommun. En vän till mig, som också ...

Du beteendevetare - var jobbar du och vad tjänar du?
handläggare vid en statlig myndighet (ett lärosäte... ), inte direkt relevant för min utbildn lönerna ligger. Jag har förstått att det är väldigt beroende på var man hamnar. there på det spåret. Men nu vill jag veta var man eg kan jobba. Och hur lönerna ligger. Ja ...

Vad arbetar du som är beteendevetare med?
handläggareMigrationsverket och tjänar 24000:-.,Avigast skrev 2008-02-23 16:23:36 följand löneutvecklingen är inte lysande. Men jag trivs. ja tur ä det!!Tror att det ä viktiga på Migrationsverket och tjänar 24000:-.,Avigast skrev 2008-02-23 16:23:36 följande: ...

Handläggaremigrationsverket, någon?
Är det någon som arbetar som handläggaremigrationsverket, eller känne lönenivå? Arbetstider etc. Tacksam för svar,Alla jag känner som j på migrationsverket, eller känner någon som gör det? Hur är arbe migrationsverket, eller känner någon som gör det? Hur är arbetet? Vilken lönen ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!